Kovo 27 – 28 dienomis Philip Morris Lietuva profesinės sąjungos atstovas Europos darbo taryboje (EDT) Rolandas Kazlauskas ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė dalyvauja EDT posėdyje, Budapešte. Posėdyje be kitų svarbių klausimų, darbuotojų atstovai iš PMI Europos įmonių dalinsasi savo patirtimi ir pasiekimais kolektyvinėse derybose.