Vasario 18 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis. LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo apie Vyriausybės sudarytos komisijos dėl viešojo sektoriaus finansavimo posėdžių ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykstančių derybų dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties eigą. Vyriausybės komisija turinti parengti viešojo sektoriaus finansavimo iki 2025 m. strategiją, tačiau, anot LPSK pirmininkės, į LPSK teiktus pasiūlymus dokumento projektui praktiškai neatsižvelgiama.

„Norime kalbėti apie mažiausius atlyginimus turinčias profesijų grupes, bet mums vis norima įpiršti kalbėti apie aukščiausių pareigūnų ir vadovų atlyginimus. Diskusijos vyksta padrikai, vis grįžtama prie tų pačių klausimų iki galo neprieinant prie jokio sprendimo. Tai, kas vyksta Vyriausybėje, yra socialinio dialogo imitacija“, – reziumavo I. Ruginienė.

LPSK valdyba nusprendė aiškiai išdėstyti Vyriausybei LPSK poziciją dėl komisijos darbo, o nesant pokyčių – pasitraukti iš derybų dėl strategijos.

Posėdyje taip pat apsvarstyti LPSK sąmatos vykdymo už 2018 metus ir sąmatos 2019 metams projektai, kurie bus teikiami tvirtinti tarybos posėdžiui. Jis numatytas kovo 7 d.

Nuspręsta surengti Gegužės 1-osios paminėjimą ir prisidėti prie Kovo 8-osios eitynių organizavimo. Aptarti LPSK tarybos reglamento ir LPSK regioninių darinių veiklos nuostatų projektai.

Nuspręsta, kad į Europos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimą Vienoje, gegužės 21-24 dienomis, deleguojama Inga Ruginienė.

Kitas valdybos posėdis – kovo 25 d.

LPSK inf.