Vasario 8 d. 24 Lietuvos maistininkų profsąjungos atstovai diskutavo apie kolektyvinės sutartis maisto pramonės įmonėse, dalinosi patirtimi, mokėsi kaip turėtų dalyvauti darbo vietų profesinės rizikos vertinime, kokius reikalavimus turi kelti kolektyvinių sutarčių darbų saugos skyriuose.