Gruodžio 17-19 dienomis, Briuselyje, vyks EFFAT vykdomojo komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomas pasiruošimas 2019 m. vyksiančiam EFFAT V suvažiavimui, vyks diskusija dėl įstatų pakeitimų, veikos krypčių nuo 2019 iki 2024 m. Posėdyje dalyvaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė.

Kongreso periodu EFFAT daugiausia dėmesio skirs veiksmams, kuriais bus siekiama sukurti geresnę ir socialiai atsakingą Europą:

a) EFFAT ir toliau rems ETUC kampaniją; Europai reikia atlyginimų kilimo, kadangi vien darbo turėjimas jau nebegali užtikrinti, kad būtų išvengta skurdo.

b) Sieks, kad minimalus darbo užmokestis Europoje užtikrintų tinkamą pragyvenimo lygį, kad visoje Europoje darbuotojai būtų išgelbėti nuo skurdo ir taip pat, kad būtų sumažintas atlyginimų atotrūkis tarp Rytų ir Vakarų.

c) Realus darbo užmokestis turi padidėti atsižvelgiant į našumą, nes tai yra vienas iš pagrindų sąžiningai ir tvariai ekonomikai, kuri tarnauja visiems Europos piliečiams.

d) EFFAT ir toliau tęs darbą įgyvendindama savo Chartiją dėl pavojingo darbo, patvirtintą EFFAT 2009 m. Kongrese Berlyne.

e) EFFAT ir jos filialai ir toliau rems savo narius Vidurio ir Rytų Europos ir SEE šalyse, kad būtų sukurti gerai funkcionuojantys socialiniai dialogai.

 
 
EFFAT (Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija) įkurta 2000-ųjų gruodžio 11 d. EFFAT būstinė įsikūrusi Briuselyje.
EFFAT yra nepriklausomų ir demokratinių profesinių sąjungų, atstovaujančių visiems maisto, žemės ūkio, turizmo ir susijusių sektorių darbuotojams, paslaugoms ir veiklai Europoje, organizacija. Ją sudaro Europos Sąjungos (ES), Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys (ELPA) ir ES šalys kandidatės (įskaitant Turkiją).