Bendroji žuvininkystės politika (BŽP) – ypač svarbi siekiant užtikrinti tvarią žuvininkystės sektoriaus ateitį, t. y. užtikrinti darbuotojų, nuo žvejų iki akvakultūros ir maisto perdirbimo darbuotojų, nuolatines pajamas ir darbo vietas bei aprūpinti vartotojus sykiu išsaugant trapią jūrų ekosistemų pusiausvyrą.

Ne mažiau svarbus čia yra ir profesinių sąjungų vaidmuo, nes būtent jos palengvina darbuotojų organizavimą, kolektyvines derybas ir geresnes bendrąsias sąlygas, ypač darbo ir saugos sąlygų gerinimo ir pasiekiamumo klausimais.

Būtent apie tai ir dar daugiau buvo diskutuota ETF EFFAT projekto „Darbuotojų atstovų organizacijų dalyvavimas žuvininkystės, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose“ antrojo susitikimo metu.  Susitikimas vyko lapkričio 14 – 15 dienomis, Mestre (Venecijoje). Jame dalyvavo ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Klaipėdos regiono koordinatorius Raimondas Tamašauskas.

Be dalinimosi gerąja praktika, susitikimo dalyviai nubrėžė pagrindinius prioritetus, siekiant stiprinti esamus saugos ir sveikatos įstatymus bei jų vykdymą, įgyvendinant pagrindinius saugos mokymus.

Ypač akcentuota bendros reguliavimo sistemos tobulinimo ir tikslinimo svarba, taikant „iš apačios į viršų“ metodą. Susitikimo dalyvių manymu, šis požiūris turėtų būti įtrauktas ir į BŽP, parodant, kad kiekviena politika galvoja ir yra orientuota į darbuotojų saugą ir sveikatą.

ETF-EFFAT projektas vienija profesines sąjungas, atstovaujančias žvejus, akvakultūrą ir žuvų perdirbimo įmones. Jo pagrindinis tikslas yra sukurti bendrą viziją, kaip skatinti ir ginti darbuotojų profesinius interesus įgyvendinant esamą BŽP ir rengiant naują BŽP po 2020 m. visoje žuvininkystės tiekimo grandinėje.

Trečiasis teminis seminaras, skirtas žvejybos valdymui ir finansinei priemonei, vyks 2019 m. vasario mėn. Boulogne-sur-Mere (Prancūzija). Seminarams padeda išorinė BŽP ekspertų grupė. Jie padeda dalyviams rengiant BŽP strategiją po 2020 m.

Bendrą viziją  ETF ir EFFAT pristatys per galutinę konferenciją Briuselyje 2019 m. rudenį.

EFFAT inf.