Dabartinė Europos Komisija ir Parlamentas turi iki 2019 m. gegužės mėnesio „pakeisti taisykles”, siekiant užtikrinti orų darbą ES piliečiams, kurie vis labiau nusivilia dėl nesaugaus darbo, prasto darbo užmokesčio ir didėjančios nelygybės.

Pasibaigus Europos Parlamento rinkimams 2019 m. gegužės mėn., gali pasikeisti dviejų Europos institucijų sudėtis.

Spalio 7 d., minint Pasaulinę oraus darbo dieną, daugelis nacionalinių profesinių sąjungų mobilizavo savo narius pasauliniams veiksmams ir pasinaudojo galimybe pateikti savo reikalavimus dėl geresnių darbo sąlygų ir didesnių darbo užmokesčių darbuotojams.

Darbų sąrašas

1. Priimti griežtą Darbo ir gyvenimo balanso direktyvą: suteikti darbuotojams garantiją, kad būtų apmokamos tėvystės atostogos, globėjų atostogos ir pagerintos tėvystės atostogų sąlygos.

2. Priimti direktyvą dėl skaidrių ir iš anksto aiškių darbo sąlygų: kovoti su piktnaudžiavimu lankstesnėmis darbo sutartimis ir suteikti aiškias teises visiems „nestandartiniams” darbuotojams.

3. „Paspausti” valdžios atstovus priimti ir įgyvendinti rekomendaciją dėl galimybės naudotis socialine apsauga: garantuoti pensijas ir kitas išmokas (sveikatos apsaugą, bedarbio išmokas ir t.t.) visiems darbuotojams, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis.

4. Įsteigti Europos darbo tarybą, kuri užtikrintų, kad ES darbo jėgos judumo taisyklės būtų vykdomos sąžiningai, paprastai ir efektyviai.

5. Įdiegti naujus saugos ir sveikatos teisės aktus, pradedant nuo ambicingų privalomų darbo vietoje kancerogeninių medžiagų profesinio poveikio ribinių verčių.

6. Kurti partnerystę dėl darbo užmokesčio ir kolektyvinių derybų siekiant kovoti su darbo užmokesčio nelygybe tarp ES valstybių narių ir jų viduje: aktyviai skatinti kolektyvines derybas, kaip esminę „konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos” dalį.

7. Įsitraukti į ES teisę stiprinant „švilpukų” darbuotojų, kurie praneša, apie organizacijoje, valstybės ar savivaldybių įstaigoje, privataus sektoriaus įmonėse pastebėtą galimą piktnaudžiavimą ar aplaidžius veiksmus, apsaugą.

8. Remti migrantų integraciją į darbo vietą: remiantis vienodu darbo užmokesčiu ir sąlygomis!

9. Skatinti ES ilgalaikių išmetamųjų teršalų mažinimo strategiją. 

 

EFFAT inf.