Liepos 24 d. vyko Philip Morris Lietuva profesinės sąjungos ataskaitinė rinkiminė konferencija. Konferencijos metu profsąjungos komitetas ir revizijos komisija atsiskaitė nariams už savo veiklą, išrinktas naujas devynių narių profesinės sąjungos komitetas bei profesinės sąjungos pirmininkas.

Svarbiausias ateities darbas – derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties, kurios prasidės rugsėjo mėnesį. Taip pat, pradėtos derybos ir dėl naujos darbo apmokėjimo sistemos.

Konferencijos metu, nariai diskutavo ir dėl darbo laiko režimo, darbų saugos klausimų. Priimti įstatų pakeitimai.

Naujuoju profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Žydrūnas Mineikis, atstovu Europos darbo taryboje patvirtintas Rolandas Kazlauskas. Profesinės sąjungos nariai padėkojo Raimondui Tamošauskui už ilgametį pirmininkavimą, nuo šiol jis taps atsakingu LMP už derybas dėl kolektyvinių sutarčių.

Philip Morris Lietuva profesinė sąjunga įsteigta 1993 m. ir yra Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos nare. Profesinės sąjungos nariai sudaro daugiau nei 1/3 darbuotojų, todėl vykdo visas konsultavimo -informavimo funkcijas.