Seimas trečiadienį po pateikimo bendru sutarimu pritarė ratifikuoti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) stojimo sutartį. Ratifikavusi sutartį, Lietuva oficialiai taps 36-ąja stipriausias pasaulio ekonomikas vienijančios organizacijos nare. Vis tik, statistikos duomenimis, Lietuva vis dar yra tarp tų šalių, kurioms daugelyje sričių, reikės gerokai pasistengti. Ypatingas dėmesys, pasak ekspertų, turi būti skirtas demografinėms problemoms spręsti, socialinei atskirčiai ir šešėlinei ekonomikai mažinti, taip pat švietimo sistemai efektyvinti. 

Lietuvoje, organizacijos ekspertų teigimu, vis dar didžiulė socialinė ir pajamų nelygybė, blogos darbo sąlygos, sparti emigracija. Atkreipiamas dėmesys ir į neigiamą darbdavių požiūrį į darbuotojus, kuris nei iš tolo neatitinka išsivysčiusių valstybių lygio. EBPO ataskaitose teigiama, kad skirtumas tarp atlyginimų, mokamų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, mažėja pernelyg lėtai, ne gana to, į Lietuvą grįžtantys emigrantai dažniausiai negauna čia darbo.

Pasak EBPO direktoriaus užimtumo, darbo ir socialinių reikalų klausimais Stefanas Scarpetta, tam, kad Lietuvos ekonomikos augimo naudą pajaustų kuo daugiau žmonių, reikia panaikinti nelygybę darbo rinkoje ir išspręsti ryškius regioninius skirtumus užimtumo ir mokymosi rezultatų srityje, pagerinti darbo vietų kokybę, atsižvelgiant į tai, kad neformalus darbas ir maži atlyginimai vis dar yra plačiai paplitęs reiškinys. 

EBPO, kaip ir kitos tarptautinės ekonominės bei finansų organizacijos, ragina Lietuvą, mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant vidurinės klasės stiprinimą, didinti mokestines pajamas. EBPO rekomenduoja Lietuvai stebėti darbo vietų kūrimą įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir darbo tarybų steigimo poveikį profesinėms sąjungoms, taip pat mažinti neformalų darbą ir gerinti darbuotojų sveikatą. Kartu siūloma teikti didesnę pagalbą ieškantiems darbo – skirti daugiau lėšų valstybinei užimtumo tarnybai ir didinti dalyvavimą, ypač vyresnio amžiaus darbuotojų, mokymo programose.

Taip pat, rekomenduota gerinti socialinę apsaugą – didinti maksimalią nedarbo išmokų trukmę, toliau didinti piniginę socialinę paramą ir mokesčių lengvatas valstybinių pensijų sistemai, kad nedidėtų senyvo amžiaus žmonių skurdas.

Galutinai Seimas ratifikavimui turėtų pritarti ketvirtadienį. Tai yra formalus veiksmas, tačiau būtinas tam, kad gegužę stojimo sutartį pasirašiusi Lietuva taptų visateise organizacijos nare. Stojimo sutartį pasirašė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Parengta remiantis VZ inf.