Birželio 26 d. Seimas toliau svarstė mokesčių reformos paketą. 68 parlamentarams balsavus už, 19 – prieš ir 23 susilaikius, pritarta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-2215(2).

Sprendimas priimtas, nors prieš balsavimą vykusioje diskusijoje nė vienas parlamentaras apie projektą nekalbėjo teigiamai. Nepritarta ir nė vienam pasiūlymui, kurie bent kažkiek pakoreguotų situaciją į gerąją pusę.

Projekte siūloma, kad gyventojo pajamos iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas, būtų apmokestinamos taip:

– metinė pajamų dalis, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2019 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, viršijanti 120 VDU dydžio sumą – apmokestinama taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą;

– metinė pajamų dalis, neviršijanti 84 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, viršijanti 84 VDU dydžio sumą – apmokestinama taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą;

– metinė pajamų dalis, neviršijanti 60 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2021 m. (ir vėlesnių metų) valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, viršijanti 60 VDUdydžio sumą – apmokestinama taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad metinė pajamų iš paskirstytojo pelno dalis, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų einamųjų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 18 proc. pajamų mokesčio tarifą. Metinė pajamų ne iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus, individualios veiklos pajamas ir pajamas iš paskirstytojo pelno) dalis, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų einamųjų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pagal šiuo metu galiojančias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas Lietuvoje taikomas proporcinis gyventojų pajamų mokestis, o apmokestinimo progresyvumas yra užtikrinamas taikant neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Siūloma nustatyti tokį NPD dydį: 2019 metais – 2 VDU, 2020 metais – 2,25 VDU, 2021-aisiais metais – 2,5 VDU.

Projektą nuspręsta svarstyti skubos tvarka, jo priėmimas numatytas birželio 28 d., ketvirtadienį. Itin skubama, kadangi mokesčių pakeitimai turi būti paskelbti pusė metų iki jų įsigaliojimo.