Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad laikinojo įdarbinimo įmonės turės savarankiškai įsivertinti atitikimą kriterijams, nustatytiems šioms įmonėms, kaip laikinojo darbo sutarties šalims, darbdavėms. Šią informaciją įmonėms reikės pateikti VDI per Elektroninę paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) iki liepos 15 d.

Laikinojo įdarbinimo įmonėms toks reikalavimas taikomas, nes nuo šių metų liepos 1 d. įsigalioja Nutarimas, kuriuo įmonės teikiančios ar planuojančios teikti laikinojo įdarbinimo paslaugas turi atitikti minėtus kriterijus ir patvirtinti tai, informuodamos VDI. Papildomai atitiktį nustatytiems laikinojo įdarbinimo įmonių kriterijams nustatyta tvarka vertins ir VDI.

Kiekviena laikinojo įdarbinimo įmonė, įtraukta į Elektroniniu būdu inspektuojamų laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, šių metų birželio 15 d. el. paštu gaus priminimą apie reikalavimą pateikti informaciją. Prisijungus prie EPDS, turės užpildyti Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams ir ketinimą tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą ir pateikti jį VDI. Pranešimo turinį galima peržiūrėti VDI interneto svetainėje.

Informaciją laikinosios įmonės atsakingas darbuotojas turės pateikti tiesiogiai prisijungęs prie EPDS ir e. būdu užpildydamas minėtą Pranešimą. VDI atkreipia dėmesį, kad pildomas būtent e. variantas; popieriniu būdu informacija neteikiama.

VDI atkreipia dėmesį, kad įmonės neatitinkančios Nutarime nustatytų kriterijų bus išbraukiamos iš laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašo, kuris yra skelbiamas VDI interneto svetainėje.

VDI taip pat informuoja, kad įmonės, kurios ketina vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, bet nėra įtrauktos į Laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą, e. priemonėmis, faksu, paštu arba atvykusios į VDI turi pateikti laisvos formos prašymą prisijungti prie EPDS, prašyme nurodydamos įmonės kontaktus ir įmonės interneto svetainės adresą (jei tokia svetainė yra). Šios įmonės taip pat privalės užpildyti bei pateikti VDI Pranešimą apie laikinojo įdarbinimo įmonės atitiktį nustatytiems kriterijams.

Daugiau informacijos VDI.lt