Gegužės 30 d. EFFAT vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkėje – bendrų veiksmų plano derinimas su IUF (Tarptautines maisto pramonės ir giminingų šakų profsąjungų federacija) ir Europos statybos ir transporto federacijomis (EFBWW, ETF). Diskutuota dėl komandiruojamų darbuotojų, Europos darbo tarnybos, darbuotojų socialinių garantijų persikeliant iš vienos ES šalies į kitą, profsąjungų stiprinimo centrinėse ir Rytų Europos šalyse.

LMP nuomone, vienas iš svarbiausių profesinių sąjungų veikimo būdų – bendradarbiavimas tarp atskirų šalių giminingų organizacijų, nes verslas steigia įmones skirtingose šalyse. Svarbu, kad būtų užtikrintos deramos darbuotojų teisės, keičiamasi informacija, steigiamos Europos darbo tarybos ir kt.

EFFAT posėdžio metu užmegzti ryšiai su Ispanijos profsąjungomis (Vičiūnų įmonių grupė ten turi savo padalinį).