Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos komitetų nariai, gegužės 20 – 25 dienomis, dalyvauja Austrijos gamybos profesinės sąjungos PROGE surengtuose mokymuose. Mokymų metu diskutuojama apie politinę situaciją Lietuvoje ir Austrijoje, o taip pat apie padėtį bei profesines sąjungas Lietuvos ir Austrijos įmonėse.Į mokymų programą taip pat įtrauktos įmitacinės derybos dėl darbo užmokesčio, profsąjungų ir darbo tarybų bendradarbiavo klausimai, kolektyvinės sutartys ir kiti svarbūs bei aktualūs klausimai.