Apie tūkstančiui socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, lankomosios priežiūros darbuotojų pagerės darbo apmokėjimo bei darbo santykių sąlygos.  To pavyko pasiekti, 6 socialinių paslaugų darbuotojų profsąjungoms sudarius kolektyvinę šakinę sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tikimasi, kad tai paskatins į profesines sąjungas stoti ir daugiau šios srities specialistų.

Šešios profesinės sąjungos veikia 35-iose Lietuvos socialinių paslaugų įstaigose. Sutartis taikoma bus tik jų nariams.

Kas naujo numatoma sutartyje:

  • Didesnis nei iki šiol minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,3 (apie 570 eurų neatskaičius mokesčių).
  • Turintiems atestacines kategorijas nustatomi konkretūs dydžiai, kuriais turi būti didinama pareiginės algos pastovioji dalis.
  • Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams savo darbo laiku pavaduojantiems nesantį darbuotoją (laikinai vykdant nesančio darbuotojo funkcijas), mokama 30 procentų darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka, o už papildomų pareigybės aprašyme nenustatytų užduočių vykdymą – iki 30 procentų priemoka.
  • Darbuotojui naudojant savo automobilį darbui, jam bus kompensuojamos išlaidos kurui ir automobilio amortizacija. Siūloma ir daugiau kasdienės veiklos palengvinimų.

Iš viso sutarties įgyvendinimui 2018 m. gali prireikti apie 354 tūkst. eurų.

Sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kaip darbdaviu pasirašė Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga Solidarumas“, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.

Sutartis PDF formatu

 Socmin.lt inf.