Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo teisės akto, kuriuo visoje ES bus stiprinama pranešėjų apie ES teiės pažeidimus apsauga.  Visos bendrovės, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta viršija 10 mln. EUR, privalės nustatyti vidaus tvarką, pagal kurią tvarkys pranešimus apie pažeidimus. Naujasis teisės aktas taip pat bus taikomas visoms valstybinėms ir regioninėms administracijoms bei savivaldybėms, turinčioms daugiau kaip 10 000 gyventojų.

Pasak EFFAT generalinio sekretoriaus Haroldo Wiedenholgerio, EK pasiūlymą sudaro puikūs elementai, kurių taikymo sritis labai plati. EFFAT sektoriaus darbuotojai ne vieną kartą skundėsi apie piktnaudžiavimą visuomenei svarbiais klausimais, tokiais kaip maisto ir gyvūnų pašarų sauga, sveikatos apsauga ir gerovės kūrimas. Tokia apsauga atliktų svarbų vaidmenį atskleidžiant neteisėtas veikas, kenkiančias viešajam interesui ir visų piliečių bei visuomenės gerovei.

EFFAT, kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis yra „EUROCADRES”, kuri propaguoja informatorių apsaugą ES mastu, dalis. EFFAT stebės šio pasiūlymo pokyčius Europos Parlamente ir padės tobulinti jo turinį.

Plačiau apie pranešėjų apsaugos programą skaitykite ČIA.

 

EFFAT ir EK inf.