IUF priklausančios Gruzijos „Nepriklausomos žemės ūkio, lengvosios, maisto ir perdirbimo pramonės” darbuotojų profesinės sąjungos nariai laimėjo susitarimą nutraukti „Agara Sugar Company” uždarymo grėsmę bei ir toliau tęsti veiklą, atkuriant atleistų darbuotojų darbo vietas ir pradedant mokėti darbo užmokestį. Susitarimas tarp profesinės sąjungos, bendrovės ir vyriausybės atstovų buvo pasirašytas balandžio 20 d., po prieš tai 50 dienų trukusios protesto akcijos prie gamyklos vartų ir vyriausybinių įstaigų sostinėje Tbilisyje durų, įskaitant 3 dienų 120 kilometrų darbuotojų žygį iš Agaros į Tbilisį . Priežiūros ir parengiamieji darbai prasidės gegužės 1 d., o visa gamyba ir toliau tęsiama bus nuo birželio mėnesio.

Pastaraisiais metais Agaros darbuotojai ir gyventojai patyrė didelę žalą, kadangi buvo radikaliai sumažinta produkcijos gamyba ir iškilo įmonės uždarymo grėsmė. Tikimasi, kad bendrovė iki metų pabaigos pateiks ilgalaikį įmonės valdymo planą.