Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) iniciatyva, balandžio 28 d. paskelbta Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Minėtinos dienos tikslas – visame pasaulyje skatinti kurti saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas.

Lietuvos valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, Lietuvoje kasmet nelaimingus atsitikimus darbe patiria apie 4 tūkst. žmonių, iš jų – iki 200  žūsta arba sunkiai susižaloja. Lietuvoje 1992-2017 metais darbe žuvo ir sužalota apie 83 tūkst. žmonių.

Šiais metais ETUC sutelkia ypatingą dėmesį į profesinių sąjungų indėlį saugesnių darbo vietų kūrime. Pasak jų, geriausias būdas užtikrinti visų darbuotojų sveikatą, saugą ir gerovę darbe – kiekvienoje darbo vietoje sukurti specialius darbuotojų sveikatos ir saugos komitetus, kuriuos atstovautų nepriklausomų profesinių sąjungų paskirti gerai apmokyti ir savo profesiją puikiai išmanantys saugos atstovai.

ES kasmet nelaimingų atsitikimų darbe metu miršta daugiau kaip 3700 darbuotojų, o dėl ligos, susijusios su darbu, daugiau kaip 200 000.

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena yra proga kuo plačiau skleisti žinią, kad saugus darbas – neatsiejama visaverčio ir oraus darbo dalis. Šiandien mes prisimename tuos, kurie buvo žuvo darbe ir paskatino dar atkakliau kovoti dėl saugesnių darbo vietų.