Nuomonėje dėl darbo ateities, priimtoje kovo mėn. plenarinėje sesijoje, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino valstybes nares sutelkti dėmesį į švietimą ir profesinį mokymą ir savo švietimo sistemas priderinti prie darbo rinkų, kuriose šiuo metu vyksta naujos skaitmeninės ir pramonės revoliucijos paskatinti greiti ir dideli pokyčiai, poreikių.

Tyrimai parodė, kad dėl technologinių pokyčių kai kuriuose sektoriuose užimtumas ir verslo modeliai patirs didelių sutrikimų, o dėl automatizacijos gali išnykti 9 proc. darbo vietų. Dar 25 proc. darbo vietų gali būti pertvarkytos, nes pusę užduočių atliks automatai. Kartu bus kuriamos naujos darbo vietos, ir numatoma, kad devynioms iš dešimties darbo vietų bus būtini skaitmeniniai įgūdžiai.

EESRK nuomone, norint pasinaudoti ateities darbo vietomis, būtinas kokybiškas pagrindinis išsilavinimas, aukštos kokybės mokymas, mokymosi visą gyvenimą galimybės, visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas.

EESRK susirūpinimą kelia pažeidžiamų grupių Europoje, įskaitant nekvalifikuotus darbuotojus, ateitis. Jis paragino Komisiją imtis būtinų priemonių siekiant užkirsti kelią jų marginalizacijai dėl negalėjimo žengti koja kojon su pokyčiais.

ES pirmininkaujančios Bulgarijos prašymu parengta nuomonė dėl darbo ateities buvo pristatyta konferencijoje Gebėjimų trūkumo panaikinimas augimui ir darbo vietų kūrimui užtikrinti. Verslo perspektyva, surengtoje kovo 22 d. Sofijoje. (ll)

EESRK inf.