Europos Komisija, remdamasi konsultacijose su socialiniais partneriais pateiktomis nuomonėmis ir laikydamasi SESV nuostatų, pateikė pasiūlymą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje Direktyvos. Bendras siūlomos Direktyvos tikslas – skatinti saugesnį ir nuspėjamesnį užimtumą, drauge užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti ir gerinant gyvenimo ir darbo sąlygas.

Konkretūs tikslai, kuriais siekiama bendro tikslo yra:

1) gerinti darbuotojų galimybes gauti informaciją apie jų pačių darbo sąlygas;

2) gerinti visų darbuotojų (visų pirma dirbančių naujose ir nestandartinėse darbo vietose) darbo sąlygas, drauge užtikrinant gebančią prisitaikyti ir novatorišką darbo rinką;

3) gerinti atitiktį darbo sąlygų standartams geriau užtikrinant teisės aktų vykdymą ir

4) didinti darbo rinkos skaidrumą ir vengti užkrauti neproporcingą naštą bet kokio dydžio įmonėms.

Detaliai su direktyva susipažinti galite ČIA.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat pateikė savo poziciją dėl šios direktyvos.

Lietuva pritaria šio pasiūlymo konkretiems tikslams:

1) gerinti darbuotojų galimybes gauti informaciją apie jų pačių darbo sąlygas;

2) gerinti visų darbuotojų (visų pirma dirbančių naujose ir nestandartinėse darbo vietose) darbo sąlygas, drauge užtikrinant gebančią prisitaikyti ir novatorišką darbo rinką;

3) gerinti atitiktį darbo sąlygų standartams geriau užtikrinant teisės aktų vykdymą ir

4) didinti darbo rinkos skaidrumą ir vengti užkrauti neproporcingą naštą bet kokio dydžio įmonėms.    

 

Europos komisijos ir SADM inf.