Kovo 8 – 9 dienomis, Vienoje vyks EFFAT Cocoa komiteto posėdis. Posėdyje bus aptariama 2018 – 2019 m. darbo programa, Cocoa sektoriaus bendradarbiavimo tinklo sukūrimo, pasikeitimo gerąja praktika galimybės, taip pat, sektoriuje taikomų netipinių darbo formų įtaka darbuotojų garantijoms, atstovavimo Europos darbo tarybose sustiprinimas, sveikatos ir saugos, tarptautinio bendradarbiavimo ir kiti klausimai. 

Posėdyje dalyvaus ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė.