Sausio mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos Komisija kartu surengė renginį, kuriame pristatė naują Komisijos priemonių rinkinį, skirtą padėti valstybėms narėms sustiprinti migrantų kilmės asmenų integraciją veiksmingiau ir labiau koordinuotai pasinaudojant turimomis ES finansavimo priemonėmis.

Priemonių rinkinyje pateiktos nacionalinėms ir regioninėms finansavimo institucijoms skirtos praktinės rekomendacijos, kaip iš dabartiniu 2014–2020 m. biudžeto laikotarpiu skirtų įvairių ES fondų išsirinkti tinkamiausius ir kuo geriau juos suderinti tarpusavyje.

Siekiama integruoti daugiau kaip 20 mln. legaliai ES gyvenančių, tačiau su daugybe sunkumų ir diskriminacija nuolat susiduriančių trečiųjų šalių piliečių.

Kaip buvo pabrėžta pristatymo metu, daugiau kaip 40 proc. jų gresia skurdas, 18 proc. yra bedarbiai, o 19 proc. – nebaigę mokyklų, o tai yra beveik dvigubai daugiau nei ES vidurkis.

„ES turi parodyti humaniškumą ir solidarumą. Migrantai neturi būti laikomi našta. Jeigu jie būtų tinkamai integruoti, jie taptų tikra atgaiva ne tik mūsų ekonomikai, bet ir visai visuomenei“, – teigė EESRK pirmininkas Georges Dassis. (ll)

EESRK inf.