1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir ši diena jau šimtmetį simbolizuoja Lietuvos nepriklausomybę!
Iškeldami trispalvę džiaugsmingai švęskime Valstybę! Džiaukimės ja, mylėkime ją, puoselėdami savo tradicijas, kultūrą, gimtąją kalbą, išnaudodami visas mums teikiamas galimybes, kovodami už savo svajones, saugokime ir kurkime ją ne tik sau, savo vaikams, bet ir ateinančioms kartoms!

Gražios ir prasmingos Jums Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Didžiuokimės tėvyne Lietuva ir jos istorija!