Analizuojant Europos Sąjungos valstybių rikiuotę pagal darbo užmokestį, akį rėžia vis dar ryškus atotrūkis tarp pažangiųjų valstybių ir jaunųjų narių. 

Kodėl vis dar egzistuoja didelis darbo užmokesčio dydžio atotrūkis tarp Vakarų Europos ir Rytų ir Vidurio Europos?  Ir kodėl vis dar mažai tikėtina, kad bent artimiausiu metu šie rodikliai pasikeis? Kaip atsirado šis atotrūkis? Koks vaidmuo šiose aplinkybėse tenka ekonominei politikai? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos bando atsakyti ETUI savo ataskaitoje: „Why are wages still lower in eastern and central Europe?”