Darbuotojų grupė savo darbais nuolat siekia Europos socialinių teisių ramsčio tikslų. Neseniai priimtose EESRK nuomonėse, kurias parengė Darbuotojų grupės nariai, pateikiama praktinių pasiūlymų, kaip daryti pažangą kuriant socialinę Europą pagal šį ramstį.

 

Pranešėjos Erika Koller nuomonėje Dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra nagrinėjama, kaip didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir skatinti vyrus šeimoje prisiimti daugiau pareigų. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra tiesiausias kelias siekiant įgyvendinti socialinį ramstį; ji iš tikrųjų palengvintų dirbančių tėvų gyvenimą ir padėtų pasiekti didesnę lyčių lygybę Europoje.

Plamen Dimitrov parengtoje nuomonėje Turtinė nelygybė Europoje pateikiama praktinių pasiūlymų dėl fiskalinės politikos ir turto apmokestinimo kaip galingiausios priemonės užtikrinti kapitalo reinvestavimą, turto perskirstymą, kokybiškas darbo vietas ir minimalius standartus darbuotojams, kad būtų galima kovoti su Europoje didėjančia nelygybe.

Galiausiai pranešėjo Petru Sorin Dandea nuomonėje Tvarios socialinio draudimo ir socialinės apsaugos sistemos skaitmeniniame amžiuje nagrinėjamos dėl skaitmeninimo atsirandančios naujos darbo formos, kurios nėra apsaugotos teisės aktais darbo užmokesčio, darbo sąlygų ir socialinės apsaugos požiūriu. Nuomonėje raginama nustatyti tokias darbo formas, apsaugoti darbuotojus ir užtikrinti socialinės apsaugos sistemų tvarumą.

Šiomis nuomonėmis Darbuotojų grupė skatina svarbius progresyvios Europos aspektus ir ryžtingai sieks užtikrinti, kad teisiniai dokumentai garantuotų jų įgyvendinimą.

 

EESRK inf.