Siekdama geriau supažindinti Lietuvos suinteresuotąsias šalis – ūkininkus, mokslininkus, pramonės ir verslo atstovus, sprendimų priėmėjus, politikus – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje surengė diskusiją apie Europos Sąjungos žemės ūkio ir maisto politiką po 2020 m. Joje Europos Komisijos Komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pristatė ir į dalyvių klausimus atsakė p. Tassos Haniotis, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato direktorius, atsakingas už strategiją, paprastinimą ir politiką.

Diskusijoje dalyvavusi Lietuvos Maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė pakomentavo, kad susitikime kalbėję Tassos Haniotis ir LR žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičiaus bei kiti diskusijos dalyviai itin pabrėžė  maisto pramonės ir žemės ūkio svarbą Lietuvos ekonomikai, nes ji sukuria net 7 proc. BVP ( ES vidurkis yra 2 proc). Vieną trečdalį ES biudžeto sudaro išmokos žemės ūkiui ir visai maisto perdirbimo grandinei, kurioje ES sukuriama 44 mln. darbo vietų. Saugus maistas tiekiamas 500 mln. vartotojų. Eksportuojama produkcijos už 131 bilijoną Eur.

Susitikime kalbėta ir apie  žinių ir inovacijų sektorių svarbą aplinkai, klimatui, ES ir šalių atsakomybes, išmokų atskiroms šalims suvienodinimo perspektyvas, prekybos politiką ir kitus klausimus.

Diskusijos metu pabrėžta, kad Europos sąjungos šalys pasaulinėje konkurencinėje kovoje gali laimėti tik  veikdami kartu.

 

Dalinamės susitikimo metu pristatyta EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato direktoriaus Tassos  Haniotis bei  LR žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus medžiaga:

 

Taip pat dalinamės nuorodomis į diskusijos metu aptartus dokumentus lietuvių kalba:

Europos Komisijos pranešimas spaudai apie Komunikatą ,,Maisto ir ūkininkavimo ateitis” – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_lt.htm

Komunikatas ,,Maisto ir ūkininkavimo ateitis” lietuvių kalba –  https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_lt.pdf

 

EK ir LMP inf.