Vadovaujantis Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašu, kasmet turi būti tvirtinami metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir  metiniai vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiai. Šie dydžiai taikomi apskaičiuojant išeitines išmokas, kai jas moka darbdavys, ir kitais atvejais, kai reikia skaičiuoti darbuotojo, valstybės tarnautojo ar žvalgybos pareigūno vidutinį darbo užmokestį ir nenurodomas konkretus laikotarpis (pvz., kai teismai priteisia išmokėti kelių mėnesių vidutinį darbo užmokestį ir kita).

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio įsakymu yra patvirtintas 2018 metų metinis vidutinio mėnesio darbo dienų ir darbo valandų skaičius.

2018 metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius esant penkių darbo dienų savaitei bus 20,9 darbo dienos, o  esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos.

Darbo valandų skaičius patvirtintas toks: esant penkių darbo dienų savaitei nustatomos 166,8 darbo valandos, esant šešių darbo dienų savaitei – 167,2 darbo valandos.

Tuo atveju, jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse bus nustatytas kitoks darbo laikas, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustatys pati įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija