Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paskelbė savo nuomonę apie „Pilietinės visuomenės indėlį rengiant visapusišką ES maisto politiką”. Šios nuomonės pranešėjas – NGG kolega Peteris Schmidtas.

Pagrindiniai paskelbtos nuomonės aspektai: Dabartinė ES politikos sistema nėra tinkama pereiti prie tvaresnių maisto sistemų, kad būtų užtikrintas veiksmingas JT tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimas, taip pat teisė į maistą ir kitas žmogaus teises. Šioje nuomonėje EESRK pakartoja raginimą parengti visapusišką ES maisto politiką, kuria siekiama užtikrinti sveiką mitybą iš tvarių maisto produktų sistemų. EESRK taip pat pabrėžia, kad būtina išsaugoti kultūrą, kurioje vertinama maistinė ir kultūrinė maisto produktų svarba, taip pat jos poveikis aplinkai. EESRK siūlo sukurti tarp sektorinę ir tarp institucinę darbo grupę, kurioje būtų įtraukti įvairūs Komisijos generaliniai direktoratai ir kitos ES institucijos. Ši darbo grupė būtų atsakinga už maisto tvarumo veiksmų plano parengimą ir tikslų įgyvendinimą. Ilgesniu laikotarpiu ir atsižvelgiant į darbo grupės išvadas, EESRK ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sukurti specialųjį maisto produktų generalinį direktoratą.

Detalią EESRK nuomonę rasite ČIA.