Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą, kuri įpareigoja „Sodra“ atskleisti gerokai daugiau informacijos apie darbuotojų darbo užmokestį.

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. „Sodra“ turės skelbti ne tik vidutinį darbo užmokestį, tačiau ir atlyginimų medianą, standartinį nuokrypį, 25% kvantilį ir 75% kvantilį. Ši informacija bus pateikiama apie bendroves, kuriose apdraustųjų asmenų skaičius yra didesnis negu 20.

Vyriausybė iki to laiko turės parengti tokių duomenų skelbimo tvarką.

Mediana – tai skaičių eilės vidurinis elementas ir ji geriau nei paprastas vidurkis parodo esamą padėtį, nes šio rodiklio neiškreipia įmonėje mokamos kelios labai didelės ar labai mažos algos.

Standartinis nuokrypis parodo reikšmių sklaidą apie vidurkį, t.y. kokiu vidutiniu atstumu jos nutolusios nuo vidurkio. Žinant šį rodiklį, galima lengviau suvokti, ar stipriai skiriasi nagrinėjamų rodiklių reikšmės. Kitaip sakant, matytųsi, kokia tikimybė, kad kažkas įmonėje gauna išskirtinį darbo užmokestį.

Galiausiai, žinodami ketvirtadalio konkrečioje darbovietėje mažiausias algas gaunančių darbuotojų atlygių medianą (tai ir būtų 25% kvantilis) ir trečiojo ketvirtadalio darbuotojų pajamų medianą, dar tiksliau galima įvertinti toje ar kitoje įmonėje mokamų atlyginimų vidurkį.

Ši pakeitimą pasiūlė mišriai frakcijai priklausanti Seimo narė Aušra Maldeikienė ir TS-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Ingrida Šimonytė. Šiuo metu „Sodros“ internetinėje svetainėje skelbiami draudėjų duomenys apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotą pajamų vidurkį (jeigu jų dirba daugiau kaip 3), taip pat bendra draudimo įmokų suma.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlė šių pakeitimų nesvarstyti, kol bus gauti Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos rezultatai.

Darbo kodekso 23 straipsnį, kuriame rašoma, kad darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, pareikalavus darbo tarybai ar profsąjungai, privalo bent kartą per metus teikti atnaujintą informaciją apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesines grupes ir lytį, jeigu profesinėje grupėje yra daugiau kaip 2 darbuotojai.

VZ inf.