Lietuvos Maistininkų profsąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė dalyvaus lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis vyksiančiame Prancūzijos FGA/CFDT giminingos profsąjungos suvažiavime. Suvažiavimo metu bus diskutuojama dėl darbo santykių reformų ir profesinės sąjungos veiklos strategijos 4 metams.