Spalio 23-25 d. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai Gediminas Uskovas ir pirmininkė Gražina Gruzdienė dalyvaus tarptautinės tabako kompanijos „Philip Morris“ Europos darbo tarybos (EDT) posėdyje.

Philip Morris Europos darbo tarybos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Posėdžių metu aptariamos atskirų kompanijos įmonių problemos atskirose šalyse, dalinamasi gerąja patirtimi.