Valstybinė darbo inspekcija skelbia, kad šiais metais per devynis mėnesius darbe žuvo kelios dešimtys žmonių.
Kaip skelbia Darbo inspekcija, šiemet darbe žuvo 29 žmonės, 103 darbuotojai patyrė sunkias traumas. Pernai per tą patį laiką žuvo 35 žmonės.

Anot Darbo inspekcijos, pavojingiausiais darbais nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti išlieka sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, statybos remonto, miško kirtimo darbai.

Paskutiniu metu nelaimingų atsitikimų sumažėjo apdirbamosios gamybos įmonėse.

Specialistai nustatė, kad daugiau nei trečdalis ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei įmonėje nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės.

 

BŪKITE SAUGŪS DARBE!