Nuo liepos 1-osios atsiradusios ilgalaikio darbo išmokos – papildoma finansinė apsauga tiems darbuotojams, kurie įmonėse pradirba daugiau nei penkerius metus. Dėl šių išmokų gyventojai jau pradėjo kreiptis į „Sodrą“, tačiau tokių, kuriems ši išmoka priklauso, yra daugiau. Artėjant tam laikui, kai žmonės galės gauti pirmąsias ilgalaikio darbo išmokas, primenama, kam jos priklauso ir kada reikia pateikti prašymą.

Finansinė garantija ilgai dirbantiems

Liepos 1-ąją įsigaliojęs Darbo kodeksas įvedė naujovę: įmonėje ilgiau nei penkerius metus dirbę darbuotojai, juos atleidus turi kreiptis į „Sodrą“ ir gali pretenduoti į papildomas išmokas iš specialaus fondo. Tokia tvarka siekta užtikrinti ilgalaikių darbuotojų finansinę apsaugą – dalį išeitinės moka darbdavys, o dalį – valstybė, tai suteikia darbuotojui garantijas ir dėl nenumatytų atvejų, sakykime, darbdavio bankroto. Beje, ilgalaikio darbo išmoka mokama nepriklausomai nuo kitų išmokų. Kitaip tariant, jei žmogus gauna nedarbo ar ligos išmokas, ilgalaikio darbo išmoka jam taip pat mokama. Tokia tvarka siekta užtikrinti ilgalaikių darbuotojų finansinę apsaugą – dalį išeitinės moka darbdavys, o dalį – valstybė.

Ilgalaikio darbo išmokos priklauso ne dėl savo kaltės atleistiems darbuotojams, dirbusiems įmonėje penkerius ir daugiau metų. Šios išmokos mokamos visiems darbuotojams, turėjusiems darbo sutartis, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Centrinio banko atleistiems asmenims. Svarbu žinoti, kad Ilgalaikio darbo išmokų įstatymas įsigaliojo liepos 1-ąją, todėl dėl išmokos gali kreiptis tie, kurie atleisti iš darbo ne anksčiau kaip 2017-ųjų liepos 1 dieną. Ilgalaikio darbo išmokų dydis skirsis, atsižvelgiant į darbuotojo vienoje įmonėje išdirbtą laiką. Išdirbusiems nuo 5 iki 10 metų papildomai išmokama vieno mėnesio darbo užmokesčio išmoka, dirbusiems nuo 10 iki 20 metų – dviejų, o vienoje įmonėje besidarbavusiems daugiau nei 20 metų – trijų mėnesio atlyginimo išmoka.

Ilgalaikio darbo išmokos dydis skaičiuojamas pagal 12-os mėnesių atlyginimų vidurkį, neskaitant mėnesio, kurį darbuotojas buvo atleistas.

Kreiptis dėl ilgalaikio darbo išmokos į „Sodrą“ darbuotojas turi nuo atleidimo praėjus ne mažiau nei trims, bet ne daugiau nei šešiems mėnesiams. Sakykime, žmogų darbdavys atleido rugpjūčio 1-ąją, jis, jei neatnaujino darbo santykių su tuo pačiu darbdaviu, kreiptis dėl ilgalaikio darbo išmokos gali nuo lapkričio 2-osios, tačiau ne vėliau kaip iki vasario 1-osios. Beje, jei žmogui išmoka būtų skirta, o paaiškėtų, kad per pirmus tris mėnesius jis sudarė darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu, jam tektų grąžinti išmoką.

Daugiau informacijos apie ilgalaikio darbo išmokas ir kreipmosi dėl jų tvarką rasite spustelėję čia.

Informacija: 15min.lt