Tuo tarpu, kai visuomenė nerimauja dėl Europos ateities po Brexit, kai kurie Europos žemyno regionai ​​jau dabar susiduria su nestabilumu, bei intensyviai bando susidoroti su migracijos krize, pastaraisiais metais tapusia nuolatiniu reiškiniu.

Ekonominis nuosmukis vis dar smarkiai veikia kai kurias ES valstybes, kenkia darbuotojų pajamoms ir gerovei. Darbuotojų teisėms kyla vis didesnis pavojus. Tokiomis aplinkybėmis ir jaunimas susiduria su ypač sunkia situacija. 

Pripažinkime, skamba tikrai nepozityviai. Tačiau ką galime padaryti, kad situacija pasikeistų?

ETUC, kartu su Jaunimo komitetu ir ekspertų grupėmis iš Turkijos ir ES, pastaruosius dvejus metus aktyviai dirbo įgyvendindami projektą, skirtą skatinti dialogą tarp profesinių sąjungų organizacijų Turkijoje ir Europos Sąjungoje, didžiausią dėmesį skiriant jauniems darbuotojams. Projektas pabaigtas. Ir taip – jis turi rezultatą.

Vienas iš pagrindinių šio projekto rezultatų – tai informacinė knygelė, susidedanti iš naudingų patarimų, kaip geriau organizuoti ir sutelkti jaunus žmones į profesinių sąjungų veiklą, ir mokomojo vadovo, susijusio su jaunimo ir darbo rinkos klausimais.

Šio bukleto tikslas – suteikti informaciją, analizę ir galimas priemones, kurios leistų jauniems darbuotojams, jauniems bedarbiams ir jauniems profesinės sąjungos nariams patobulinti žinias apie profesinių sąjungų veiklą ir suprasti, kaip apsisaugoti besikeičiančioje ir sudėtingoje darbo rinkoje.

Mokomajame vadove sprendžiami šie klausimai: jauni darbuotojai darbo rinkoje; Užimtumo / nedarbo klausimai; Jaunos moterys ir darbo rinka; Jaunų darbuotojų socialinių teisių supratimas; Jauni darbuotojai ir profesinės sąjungos: geriausios praktikos pavyzdžiai; Ir jaunų darbuotojų informuotumo metodai.

Medžiagas sukūrė ekspertų grupė iš Turkijos ir ES.

Rekomenduojame perskaityti ir pritaikyti visus pateikiamus patarimus profesinės sąjungos veikloje.

Beje, verta paminėti, kad šių dokumentų apimtis neapsiriboja Turkijos projektu, nes juose dalyvauja jauni profesinės sąjungos nariai iš Turkijos, Lenkijos, Ispanijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Italijos. 

Tikimės, kad šis projektas padės stiprinti profesines sąjungas ir žmonių teises, demokratiją, taiką ir solidarumą Europoje ir už jos ribų.

Medžiagą rasite paspaudę ant nuorodos:

 

Gero skaitymo!