Nuo liepos 1-osios įsigaliojant naujajam Darbo kodeksui, taip pat įsigalioja Vyriausybės patvirtinti poįstatyminiai teisės aktai jam įgyvendinti 

 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753).

Kokie jie?

 

 • Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;
 • Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;
 • Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;
 • Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
 • Sezoninių darbų sąrašas;
 • Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;
 • Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas;
 • Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas;
 • Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

Keičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ papildomai patvirtinti:

 • Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas;
 • Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos apie kiekvieną iš jų, rasti galite –> ČIA.