2016 m. lapkričio 15-17 d., su reguliariu kasmetiniu Europos semestro techninio lygmens darbiniu vizitu (fact finding mission) Vilniuje lankysis Europos Komisijos įvairių generalinių direktoratų atstovai. Vizito tikslas – įvertinti, kaip Lietuva įgyvendina ES Tarybos rekomendacijas (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(17)&from=EN) ir pasirengti metinei Lietuvos ekonominės situacijos analizei, kurią planuojama paskelbti 2017 metais vasario mėnesio pabaigoje (ankstesnę analizę galite rasti http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_lithuania_lt.pdf). Vizito metu numatyti susitikimai su valstybės institucijų, privataus sektoriaus atstovais bei socialiniais partneriais, tarp kurių ir profesinės sąjungos.

 

Lapkričio 15 d. vyks profesinių sąjungų susitikimas su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų bei įtraukties generalinio direktorato atstovais, kurie domėsis, kokia yra Lietuvos profesinių sąjungų atstovų nuomonė apie socialinį dialogą Lietuvoje, kokios stipriosios ir silpnosios socialinio dialogo pusės. Kokios esminės pamokos, kurias suteikė diskusijos dėl socialinio modelio. 

Susitikimo metu bus aptariamas Trišalės tarybos darbas, santykiai su socialiniais partneriais.

Nemažai dėmesio bus skiriama naujajam Darbo kodeksui, jo įtakai visuomenei, kolektyvinėms deryboms bei tam, kokius esminius Darbo kodekso pliusus ir minusus mato profesinės sąjungos.

 

EK svarbu išsiaiškinti, kaip veikia socialinio dialogo Lietuvoje stiprinimo 2016 – 2020 metų veiksmų planas. 

Juk socialinis dialogas yra svarbiausia Europos socialinio modelio, kuris buvo visapusiškai pripažintas pagal Amsterdamo reformą pakeistoje Sutartyje, dalis.

Taigi socialiniai partneriai turi aktyviai padėti kurti Europos socialinę politiką.

 

Manome, kad pastarieji įvykiai Lietuvoje neabejotinai atskleidė stipriąsias ir silpnąsias Socialinio dialogo puses, todėl susitikimo metu padiskutuoti bus apie ką.