Praėjus dviem savaitėms po Seimo sprendimo atmesti Prezidentės pataisas Darbo kodeksui, jau ketinama priimti jo korekcijas. Rugsėjo 28 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete bus svarstomos Darbo kodekso pastabos, kurioms po pateikimo Seimas pritarė praeitą savaitę. Trims projektams svarstyti posėdyje skirta 40 minučių, o jau po pietų jie keliaus į Seimo plenarinį posėdį, kuriame ketinama įstatymus priimti.

Seimo komiteto posėdyje dalyvaus ir profesinių sąjungų atstovai.

Rugsėjo 21 d. Seimas sutiko pradėti svarstyti Seimo nario Sauliaus Bucevičiaus pristatytas Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-4724). Seimo narys siūlo į Darbo kodeksą grąžinti iki šiol buvusią nuostatą, jog, kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai. Taip pat įstatymo projektu siūloma aiškiai įtvirtinti, kad už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką.

Seimas pradėjo svarstyti Seimo Pirmininko pavaduotojo Algirdo Syso teiktomis Darbo kodekso pataisomis (projektas Nr. XIIP-4725) numatoma atsisakyti imperatyvios nuostatos dėl interesų konflikto vengimo, neleisti nukrypti nuo darbo teisės normose įtvirtintų imperatyvių taisyklių (net jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 VDU), įtvirtinti nuostatą dėl laikinojo įdarbinimo įmonių licencijavimo. Parlamentaras siūlo nustatyti, kad pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį dirbančio laikinojo darbuotojo, taip pat laikinojo darbuotojo, kurio terminuota laikinojo darbo sutartis nesibaigia pasibaigus darbui pas konkretų laikinojo darbo naudotoją, laikotarpiai tarp siuntimų dirbti iki penkių darbo dienų iš eilės būtų neapmokami ne dažniau kaip kartą per paskutinius tris mėnesius.

Pataisomis siūloma atsisakyti nenustatytos apimties darbo sutarties ir galimybės keisti darbo grafikus net išimtiniais atvejais, įtvirtinti imperatyvią nuostatą dėl darbo laiko apskaitos tvarkymo visiems darbuotojams ir kad už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių, būtų mokamas padidintas palyginti su normaliomis sąlygomis darbo užmokestis, numatyti, kad maksimalusis darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negalėtų būti ilgesnis kaip 48 valandos. Kodekse taip pat siūloma numatyti, kad pietų pertrauka turi būti suteikta ne vėliau kaip po keturių valandų darbo.

Seimas taip pat pradėjo svarstyti Seimo narės Irenos Šiaulienės pristatytas Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-4726), kuriomis siūloma įtvirtinti, kad, kai abejojama dėl darbo sutarties sąlygų, jos aiškinamos darbuotojo naudai, išeitinė išmoka dvigubinama, kai darbuotojas pats nutraukia darbo sutartį dėl ligos, neįgalumo arba sukakus senatvės pensijos amžiui, taip pat dėl šeimos nario slaugos. Siūloma trigubinti įspėjimo terminus darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir, darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų.

Darbo kodekso pakeitimu siūloma nenustatytos apimties darbo sutartis leisti sudaryti tik su socialiniu draudimu apdraustais asmenimis. Taip pat numatoma trumpesnė darbo diena prieš šventes. Be to, darbdaviai privalėtų į darbo laiką įtraukti viršvalandžius, darbą švenčių, poilsio dienomis, naktį ir papildomą darbą pagal susitarimus. Numatoma patikslinti kasmetinių atostogų suteikimo eilės tvarką.

Naujasis darbo kodeksas įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

 

Profsąjungų naujienos inf.