Rugsėjo 21 d. Seimo posėdyje pristatyti trys projektai, kuriais esą siekiama tobulinti naująjį Darbo kodeksą, įsigaliosiantį nuo kitų metų sausio 1 d. Tą pačią dieną Seime užregistruoti ir dar du Darbo kodekso pakeitimų projektai.

Pataisas teikia Seimo nariai, tarp kurių ir tie (Irena Šiaulienė, Kęstutis Daukšys), kurie birželio 21 d. Seime balsuojant dėl Darbo kodekso projekto teikė pasiūlymus, pabloginančius darbuotojų socialines garantijas.

Seimo kanceliarija informuoja, jog rugsėjo 21 d. Seimas sutiko pradėti svarstyti Seimo nario Sauliaus Bucevičiaus pristatytas Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-4724). Seimo narys siūlo į Darbo kodeksą grąžinti iki šiol buvusią nuostatą, jog, kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai. Taip pat įstatymo projektu siūloma aiškiai įtvirtinti, kad už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką.

Seimas pradėjo svarstyti Seimo Pirmininko pavaduotojo Algirdo Syso pristatytas Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-4725), kuriomis siekiamanaujajame kodekse įtvirtinti nuostatas bent iš dalies suteikiančias darbuotojui, kaip silpnesnei darbo santykių šaliai, saugumą ir garantijas.

Teikiamomis nuostatomis numatoma atsisakyti imperatyvios nuostatos dėl interesų konflikto vengimo, neleisti nukrypti nuo darbo teisės normose įtvirtintų imperatyvių taisyklių (net jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 VDU), įtvirtinti nuostatą dėl laikinojo įdarbinimo įmonių licencijavimo. Parlamentaras siūlo nustatyti, kad pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį dirbančio laikinojo darbuotojo, taip pat laikinojo darbuotojo, kurio terminuota laikinojo darbo sutartis nesibaigia pasibaigus darbui pas konkretų laikinojo darbo naudotoją, laikotarpiai tarp siuntimų dirbti iki penkių darbo dienų iš eilės būtų neapmokami ne dažniau kaip kartą per paskutinius tris mėnesius.

Pataisomis siūloma atsisakyti nenustatytos apimties darbo sutarties ir galimybės keisti darbo grafikus net išimtiniais atvejais, įtvirtinti imperatyvią nuostatą dėl darbo laiko apskaitos tvarkymo visiems darbuotojams ir kad už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių, būtų mokamas padidintas palyginti su normaliomis sąlygomis darbo užmokestis, numatyti, kad maksimalusis darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negalėtų būti ilgesnis kaip 48 valandos. Kodekse taip pat siūloma numatyti, kad pietų pertrauka turi būti suteikta ne vėliau kaip po keturių valandų darbo.

Seimas taip pat pradėjo svarstyti Seimo narės Irenos Šiaulienės pristatytas Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-4726), kuriomis siekiama padidinti darbuotojų garantijas ir socialinį saugumą darbe.

Seimui siūloma įtvirtinti, kad, kai abejojama dėl darbo sutarties sąlygų, jos aiškinamos darbuotojo naudai, išeitinė išmoka dvigubinama, kai darbuotojas pats nutraukia darbo sutartį dėl ligos, neįgalumo arba sukakus senatvės pensijos amžiui, taip pat dėl šeimos nario slaugos. Siūloma trigubinti įspėjimo terminus darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir, darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų.

Darbo kodekso pakeitimu siūloma nenustatytos apimties darbo sutartis leisti sudaryti tik su socialiniu draudimu apdraustais asmenimis. Taip pat numatoma trumpesnė darbo diena prieš šventes. Be to, darbdaviai privalėtų į darbo laiką įtraukti viršvalandžius, darbą švenčių, poilsio dienomis, naktį ir papildomą darbą pagal susitarimus. Numatoma patikslinti kasmetinių atostogų suteikimo eilės tvarką.

Pritarus visiems projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Socialinių reikalų ir darbo komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rugsėjo 28 d.

Rugsėjo 21 d. Seime užregistruoti ir 35 Seimo narių, priklausančių valdančiosios koalicijos frakcijoms, parengtas Darbo kodekso pakeitimo projektas (siūloma keisti 11 straipsnių) bei  7 Seimo narių grupės (opozicija) parengtas projektas (keičiami 8 straipsniai).

PN inf.