EESRK Darbuotojų grupė užsakė ataskaitą „Krizė ir darbo santykių raida Jungtinėje Karalystėje“ (The crisis and the evolution of labour relations in the United Kingdom), kurią atliko Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi nepriklausoma mokslinių tyrimų organizacija „Darbo sąlygų tyrimo departamentas“ (Labour Research Department). Pagrindinės ataskaitos išvados yra tai, kad po 2008–2009 m. finansų krizės darbo santykiai ir darbo teisė Jungtinėje Karalystėje pablogėjo.

Šis kreditų krizės ir didžiojo nuosmukio laikotarpis neigiamai paveikė profesinių sąjungų statusą, vaidmenį ir galią, sumažėjo jų narių skaičius ir 2016 m. Profesinių sąjungų aktas dar labiau suvaržė galimybes rengti streikus.

Ataskaitoje pabrėžiamos priemonės, kurių imtasi nuo 2010 m., siekiant daugiau taupyti, mažinti išmokas ir skatinti sudaryti laikinąsias darbo sutartis, įskaitant vadinamąsias nefiksuoto darbo laiko sutartis, pagal kurias darbuotojams neužtikrinamos minimalios pajamos. Tačiau ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tam tikrus teigiamus veiksmus, pavyzdžiui, pastangas sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir savanoriško nacionalinio pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio įvedimą.

Nors ši ataskaita paskelbta dar prieš Jungtinės Karalystės sprendimą išstoti iš ES, joje pabrėžiama, kad tiek Britanijos darbuotojų, tiek darbdavių sąjungos pasisakė prieš Britanijos pasitraukimą iš ES.

„Nepaisant Britanijos sprendimo pasitraukti iš ES, ES profesinės sąjungos ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Jungtinės Karalystės profesinėmis sąjungomis siekdamos kurti sąžiningesnę ir labiau socialinę Europą,  – pareiškė EESRK Darbuotojų grupės pirmininkė Gabriele Bischoff.

Visose srityse turime išlaikyti AAA reitingą“, – pabrėžė ji.

 

Tyrimas skelbiamas tinklalapyje http://www.eesc. europa.eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081 (cad)