Valdančioji koalicija trečiadienį įregistravo net 11 pasiūlymų, kaip keisti Darbo kodeksą. Kokie jie?

22 parlamentarų grupė pirmiausia siūlo numatyti tokius pakeitimus, kurie dabar nėra numatyti naujajame Darbo kodekse.

1. Kai abejojama dėl darbo sutarties sąlygų, jas aiškinti darbuotojo naudai.

2. Jeigu darbuotojas nutraukia darbo sutartį dėl ligos, neįgalumo, arba dėl to, kad namie reikia slaugyti šeimos asmenį, taip pat pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis ir pensinio amžiaus sulaukęs žmogus turi teisę gauti 2 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) išeitinę kompensaciją (jeigu dirbo trumpiau nei metus – 1 VDU). Dabartiniame darbo kodekse tokiems asmenims numatytos perpus mažesnės išeitinės kompensacijos.

3. Apie atleidimą darbuotoją reikia įspėti prieš vieną mėnesį, o tiems, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat neįgaliesiems ir mažiau nei po dviejų metų pensinio amžiaus sulauksiantiems asmenims siūloma šį terminą patrigubinti, taigi apie atleidimą įspėti prieš 3 mėnesius (jeigu dirbama mažiau nei metus, įspėjama prieš pusantro mėnesio). Dabartiniame Darbo kodekse numatyta, kad vaiką iki 14 metų auginantys tėvai turi būti įspėjami prieš dvigubai ilgesnį laiką, nei įprastai, o apie neįgalius vaikus iki 18 metų auginančius tėvus apskritai nėra kalbama.

4. Siūloma nenustatytos apimties darbo sutartis (vadinamąsias nulines) sudaryti tik su socialiniu draudimu jau apdraustais asmenimis. Draudžiama sudaryti nenustatytos apimties darbo sutartis dirbti statybos darbus, taip pat darbus namų ūkyje.

5. Darbo kodeksą siūloma papildyti punktu, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

6. Parlamentarai siūlo įpareigoti darbdavius nekeisti darbo pamainų grafiko vėliau nei prieš penkias dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik išimtiniais nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais. Šiuo metu darbdaviui palikta teisė savo nuožiūra keisti grafikus.

7. Siūloma į darbo laiko apskaitą įtraukti ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo. Dabartiniame DK numatyta įtraukti viršvalandžius, darbo laiką švenčių dieną, darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, darbo laiką naktį. 8. Siūloma atsižvelgti į dirbančius tėvus, sudarant atostogų grafikus. Siūloma, kad prioritetas būtų teikiamas tėvams su vaikais iki 14-os (dabar 10 m) metų. Taip pat prioritetas skiriamas nėščiosioms, tėvams su vaikais iki 3 metų, mažai atostogavusiems ir daug atostogų sukaupusiems asmenims.

8. Siūloma atsižvelgti į dirbančius tėvus, sudarant atostogų grafikus. Siūloma, kad prioritetas būtų teikiamas tėvams su vaikais iki 14-os (dabar 10 m) metų. Taip pat prioritetas skiriamas nėščiosioms, tėvams su vaikais iki 3 metų, mažai atostogavusiems ir daug atostogų sukaupusiems asmenims.

9. Dabar darbuotojams iki 18 metų ir neįgaliesiems bus suteikiamos ilgesnės atostogos – 25 vietoje 20 darbo dienų. Siūloma atostogas prailginti ir vienišiems tėvams su vaiku iki 14 metų, arba neįgalų vaiką iki 18 metų auginantiems asmenims. Šiame straipsnyje taip pat numatyta darbuotojams, kurių vaikams iki 14 metų teikiamos priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo paslaugos, duoti bent pusę laisvos darbo dienos rugsėjo pirmąją. (Nuo sausio pirmosios tokia privilegija numatyta bendrojo lavinimo mokyklų auklėtinių tėvams).

10. Numatyta, kad, darbdaviui tampus nemokiam, darbuotojų reikalavimai tenkinami remiantis ne Garantinio fondo, bet Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nustatyta tvarka.

11. Siūloma numatyti, kad Darbo ginčų komisija, nagrinėdama darbo ginčus dėl teisės, nesprestų ginčo šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimų. Tokius 11 Darbo kodekso pakeitimų registravo 22 parlamentarų grupė. Tačiau pasiūlymų ką tik priimtam DK yra ir daugiau – pataisas registravo liberalas Saulius Bucevičius, socialdemokratas Algirdas Sysas ir kiti.

 

LRS, 15min inf.

Teisės akto projekto tekstas

Daugiau informacijos:

Seime registruotos pataisos garsiajam Darbo kodeksui: daug D. Grybauskaitės siūlymų vis tiek atmesta