Rugsėjo 16 d. Anykščiuose įvyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinė ataskaitinė konferencija, į kurią susirinko delegatai iš visų LMP priklausančių įmonių.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė LMP pirmininkė G. Gruzdienė.

Buvo skaitomas metinis pranešimas, kurį LMP pirmininkė pradėjo žodžiais:  „Ką daryti gyvenime, arti ar pasikarti ir ar prabus mūsų visuonenė?” 

Savo metiniame pranešime Gražina Gruzdienė aptarė aplinką kurioje veikiame, kokioje situacijoje gyvename ir su kokiais iššūkiais susiduriame.

Užduotas ir esminis klausimas: „Ar pakankamai kovojame su iššūkiais?”

Pirmininkė aptarė LMP veiklą, svarbiausius įvykius, posėdžius kuriuose dalyvauta, narystę profesinėje sąjungoje, kas nuveikta, kas pasiekta bei kokie svarbiausi ateities strateginiai tikslai. 

Metinį pranesimą pabaigė žodžiais: profsajunga tai – mes!

Vėliau susirinkusius pasveikino Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas, kuris supažindino konferencijos dalyvius apie darbo ir socialinių problemų sprendimą Lietuvos Respublikos Seimo darbotvarkėje. aptarė naujojo Darbo kodekso situaciją, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

Socialinio modelio tema taip pat neliko neaptarta. LMP atstovas Algirdas Zvicevičius pristatė, kokie laukia pakeitimai atskiruose socialinio draudimo įstatymuose nuo 2017 m. (aptarti  ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo, pensijų istatymai.)

Antroje konferencijos dalyje dalyvavo žurnalistas Ginas Dabašinskas, kuris kartu su dalyviais diskutavo apie tai ar profesinės sąjungos turi dalyvauti politikoje. Buvo išsakyta daug įvairių nuomonių. Dauguma sutiko, kad svarbu turėti savo atstovų LR Seime.

Konferenciją užbaigė advokatas Nerijus Kasiliauskas, kuris aptarė bene aktualiausią pastarųjų dienų temą – naujasis Darbo kodeksas. Dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis nuostatomis bei apie tai, kas keičiasi ir ką konkrečiai palies pasikeitusi tvarka.

 

  

 

 

LMP inf.