Šiandien parlamentarai turėtų nuspręsti dėl naujojo Darbo kodekso. Parlamentarai gali pritarti prezidentės pasiūlytoms pataisoms arba jas atmesti ir palikti birželį priimtą kodeksą.

Prezidentė darbo santykius liberalizuojantį Darbo kodeksą vetavo, sakydama, kad jis nepakankamai užtikrina darbuotojų teises ir įteisina darbdavių dominavimą.

Taip pat siūloma, jei darbuotojas atleidžiamas per tris dienas, jam išmokėti ne pusmečio, o aštuonių mėnesių algos dydžio kompensaciją, grąžinti papildomas atostogų dienas už ilgalaikį ar kenksmingą darbą.

Iš viso prezidentė pateikė 22 siūlymus. Seimas praėjusį šeštadienį balsavo už tai, kad jie būtų pradėti svarstyti.

Viliamės, kad parlamentas neatmes šalies vadovės veto ir DK bus priimtas su visais jos pasiūlymais…