Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, visoje ES nedarbo lygis šių metų liepą siekė 8,6 proc. ir išliko stabilus, palyginti su 2016 m. birželio mėn., bet sumažėjo, palyginti su 2015 m. liepa, kai sudarė 9,4 proc. Tai žemiausias nedarbas ES nuo 2009 m. kovo mėn.

Euro zonoje nedarbo lygis šių metų liepą siekė 10,1 proc. ir išliko stabilus, palyginti su šių metų birželiu,  tačiau mažėjo, palyginti su 2015 m. liepa, kai sudarė 10,8 proc. Tai žemiausias nedarbas euro zonoje nuo 2011 m. liepos mėn.

„Eurostat“ apskaičiavo, kad visoje ES šių metų liepą nedirbo 21,063 mln. žmonių, iš jų 16,307 mln. – euro zonoje. Palyginti su šių metų birželiu, nedirbančių asmenų skaičius ES valstybėse narėse sumažėjo 29  tūkst. ir 43 tūkst. euro zonoje. Palyginti su 2015 m. liepa, nedirbančių asmenų visame regione sumažėjo 1,688 mln., o euro zonoje – 1,034 mln.

Valstybių narių duomenimis, mažiausias nedarbas šių metų liepą buvo registruotas Maltoje – 3,9 proc., Čekijoje ir Vokietijoje – po 4,2 proc. Didžiausias nedarbas  – Graikijoje – 23,5 proc. (2016 m. gegužę) ir Ispanijoje – 19,6 proc.

Palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, šių metų liepą nedarbas sumažėjo dvidešimt keturiose valstybėse narėse, nekito Danijoje, išaugo  Estijoje – nuo 6,1 proc. 2015 m. liepą iki 7,0 proc. 2016 m. liepą, Austrijoje – nuo 5,7 proc. iki 6,0 proc. ir Belgijoje – nuo 8,1 proc. iki 8,3 proc. Nedarbas labiausiai sumažėjo Kipre – nuo 15,0 iki 11,6 proc., Kroatijoje – nuo 16,5 proc. iki 13,2 proc. ir Ispanijoje – nuo 21,9 proc. iki 19,6 proc.

Šių metų liepą ES nedirbo 4,276 mln. (18,8 proc., prieš metus – 21,1 proc.) jaunesnių nei 25 metų asmenų, iš jų euro zonoje – 2,969 mln. jaunuolių (20,2 proc., prieš metus – 22,1 proc.). Palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, nedirbančių jaunuolių ES valstybėse narėse sumažėjo 310 tūkst., o euro zonoje – 136 tūkst.

Žemiausias jaunimo nedarbo lygis 2016 m. liepos mėnesį buvo užfiksuotas Maltoje – 7,1 proc. ir Vokietijoje – 7,2 proc. Didžiausias jaunimo nedarbas buvo Graikijoje – 50,3 proc. 2016 m. gegužę, Ispanijoje – 43,9 proc. ir Italijoje – 39,2 proc.

Atsižvelgus į sezoninius svyravimus, nedarbas 2016 m. liepą Lietuvoje sudarė 8,8 proc., jaunimo nedarbas – 16,5 proc.

2016 m. liepą nedarbo lygis Jungtinėse Valstijose sudarė 4,9 proc. ir nekito, palyginti su šių metų birželiu, bet sumažėjo, palyginti su 2015 m. liepa, kai sudarė 5,3 proc.

 

 

Šaltinis: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7601593/3-31082016-AP-EN.pdf/c416f4ad-a1b4-4d29-b0f4-2adc41d4c951