EFFAT ir toliau intensyviai dirba siekdama užtikrinti geresnę žmonių ir planetos ateitį.

Šį kartą akiratyje Žemės ūkio sektorius bei skandalingasis TTIP.

 

Kaip teisinga ir darni maisto gamyba gali būti paminta transatlantine prekybos sutartimi? Labai paprastai.

Tai puikiai atsispindi naujoje Žemdirbystės bei prekybos politikos instituto (Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtshaft eV (ABL), Žemės ūkio (CIWF) ir „Powershift” sąjungų išleistoje naujoje ataskaitoje, atskleidžiančioje ypač neigiamas transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP) pasėkmes maisto ir žemdirbystės srityse.

EFFAT atstovė Estelė Brentnal (Estelle Brentnall) dalyvavo diskusijoje, kurios pagrindinė tema buvo apie tai, kaip TTIP paveiks pagrindinius Europos sąjungos darbo standartus, įtakos blogėjančius atlyginimus ir darbo sąlygas.

ES ir JAV turi labai intensyvius maisto ir žemdirbystės sektorius. Nors tai gali atrodyti efektyvu, tačiau iš tiesų tai yra pasiekiama svarbių socialinių, kultūrinių ir ekologinių sričių sąskaita.

EFFAT ne kartą yra pasisakiusi, kad pirmiausia reikia teikti pirmenybę žmonių ir aplinkoms interesams, todėl ir toliau priešinsis bet kokioms pastangoms liautis reguliuoti taršias pramonės šakas, suderinti taikomus saugos ar produktų standartus juos susilpninant arba apriboti būsimus teisės aktus, kurie skirti žmonių ar aplinkos apsaugai.

 

Plačiau apie tai skaitykite čia: Selling Off the Farm: Corporate Meat’s Takeover Through TTIP (anglų k.)

 

Už saugesnį darbą žemės ūkyje

Tiek Europoje tiek visame pasaulyje, žemės ūkio darbai yra vieni pavojingiausių. Niekur kitur nelaimingi atsitikimai nenutinka taip dažnai kaip žemės ūkio sektoriuje. Siekiant pagerinti šio sektoriaus darbuotojų sveikatą ir saugą, mums reikia daugiau bendradarbiauti „, sakė Antonio PERIANES, EFFAT Žemės ūkio pirmininkas, kreipdamasis dėl naujo EFFAT projekto.

Su šiuo projektu, EFFAT norėtų tobulėti darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais, bendradarbiaujant su darbdaviais. Atsižvelgiant į kaulų ir raumenų ligas turi būti sukurtos naujos nacionalinės observatorijos.

Kitos temos apima augalų apsaugą, mašinų ir įrangos naudojimą ir „vieno asmens darbą“, ypač dirbant miškuose. OHS turėtų būti orientuota į didesnį ratą partnerių.

EFFAT siekia bendradarbiauti su naujais partneriais, dėl socialinės apsaugos sistemų.

 

EFFAT inf.