Nuo 2017 m. sausio 1 d. nedarbo pašalpos bus apmokestinamos 15% pajamų mokesčiu. Jos gali ir nesumažėti, nes didinamos jų „lubos“, tačiau dėl to 0,5-1 procentiniu punktu gali padidėti privalomos draudimo įmokos „Sodrai“.

Seimas 2016 m. birželio 28 d. priėmė Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimą, kuris iš pajamų mokesčiu neapmokestinamų pašalpų sąrašo išbraukė vaiko priežiūros ir nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultacijų UAB „Fidexperta“ vadovė, pažymi, jog tai reiškia, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. nedarbo socialinio draudimo išmokos bus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Jau apmokestinamos

Vaiko priežiūros išmokų apmokestinimas nesikeis. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), motinystės (tėvystės) pašalpos nuo 2017 01 01 pervadinamos vaiko priežiūros išmokomis, o jų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu nesikeičia. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitime tiesiog vietoj „motinystės (tėvystės) pašalpos“ sąvokos pradedama vartoti „vaiko priežiūros išmokos“ sąvoka. Ji suderinama su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimu, kuriame ir buvo keičiamos sąvokos (t.y. „motinystės (tėvystės) pašalpos“ sąvoka keičiama į „vaiko priežiūros išmokos“ sąvoką). Tad ir iki 2017 01 01 motinystės (tėvystės) pašalpos buvo ir yra apmokestinamos pajamų mokesčiu.

Šiuo metu pajamų mokestis mokamas nuo išmokų, kurios pagal paskirtį prilyginamos darbinėms pajamoms: ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) bei tėvystės išmokų, o netekto darbingumo, senatvės, našlystės, nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių susirgimų atvejais gaunamos išmokos nėra apmokestinamos. Todėl socialinį modelį kūrę mokslininkai pasiūlė suvienodinti valstybinio socialinio draudimo išmokų apmokestinimą, nes nedarbo išmokos savo prigimtimi taip pat atstoja darbo užmokestį.

Aukštesnės lubos

Nedarbo išmoka gali ir nesumažėti, nes didinamos šių išmokų „lubos“. Naujoje Nedarbo socialinio draudimo įstatymo redakcijoje, kuri įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d., padidinamos nedarbo išmokos lubos iki 75% šalies vidutinio darbo užmokesčio (šiuo metu tokia riba būtų apie 560 Eur). Dabartinis reglamentavimas leidžia nedarbo išmokų žirkles nuo 102 Eur iki 311,50 Eur.

Taip pat į nedarbo išmoką galima bus pretenduoti turinti trumpesnį stažą – per 24 menesius pakaks dirbti 12 mėnesių. Šiuo metu per paskutinius 36 kalendorinius mėnesius iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turi būti ne mažesnis kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažas.

Nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas bus tvirtinamas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 m. rodiklių patvirtinimo įstatymu. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projekte lydinčiame aiškinajamaje rašte minima, kad draudimo įmoką reikės padidinti 1 procentiniu punktu – iki 2,1%.

 

VZ inf.