Naujame Darbo kodekse nukirpęs darbdavio mokamas išeitines, Seimas trečiadienį priėmė Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiu ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymą, rašoma Seimo pranešime spaudai. 

61 parlamentarui balsavus už, vienam – prieš ir 26 susilaikius, priimtas buvo ir naujos redakcijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (projektas Nr. XIIP-3236(3).

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiu ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Už naują įstatymą, kuris yra vienas iš socialinio modelio paketo klausimų, balsavo 90 Seimo narių, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 10 parlamentarų..

Pagal priimtą įstatymą garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam nepasikeis, o atleidžiamiems, nepertraukiamai dirbusiems pas darbdavį daugiau kaip penkerius metus, bus užtikrintos papildomos finansinės garantijos.

Priimtais pakeitimais nustatyta, kad atleidžiamiems darbuotojams, vienoje vietoje dirbusiems 5–10 metų, iš specialaus fondo bus mokama vienos atleidžiamo darbuotojo vidutinės algos dydžio išeitinė išmoka, 10–20 metų – dviejų atlyginimų, daugiau negu 20 metų – trijų atlyginimų dydžio išmokos.

Ši išmoka bus skiriama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, jei tarp atleidžiamo asmens ir darbdavio per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo nebus sudaroma nauja darbo sutartis. Seimas dar svarstymo metu pritarė parlamentaro Algirdo Syso pasiūlymui atsisakyti nuostatos, kuriuo išmokos būtų ribojamos ir jos negalėtų viršyti trijų minimaliųjų mėnesinių algų, galiojusių darbo sutarties nutraukimo dieną, sumos dydžio.

Asmenims, atleistiems iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko, ilgalaikio darbo išmokos bus mokamos ne iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, jas mokės atleidęs darbdavys.

Siekiant maksimalaus esamų Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Garantinio fondo bei naujai steigiamo Ilgalaikio darbo išmokų fondo valdymo konsolidavimo, visų trijų fondų veiklą prižiūrės ir kontroliuos Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, o visus tris fondus administruos – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

Darbdaviai, išskyrus biudžetines įstaigas ir Lietuvos banką, į Ilgalaikio darbo išmokų fondą mokės 0,5 proc. nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, dydžio įmokas.

Praėjusią savaitę priimtas naujasis Darbo kodeksas nustato, kad darbdaviai atleidžiamam darbuotojui taip pat turės išmokėti dviejų vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsis trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

 

Seimas, 61 parlamentarui balsavus už, vienam – prieš ir 26 susilaikius, priėmė naujos redakcijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą (projektas Nr. XIIP-3236(3).

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė sakė, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme atsižvelgta į Konstitucinio Teismo pastabas, neribojant motinystės išmokų dydžio gimus pirmam vaikui: „Jei būnant vaiko priežiūros atostogose gims antras vaikas, išmokos taip pat nebus ribojamos“.

Komiteto vadovės teigimu, sudaromos palankesnės sąlygos šeimoms, auginančioms sergančius vaikus, ne tik juos slaugyti stacionare, bet ir sanatorijose, reabilitacijos įstaigose.

Priėmimo stadijoje į statymą sugrąžinta iki šiol galiojanti nuostata, nustatanti, kad vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 100 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 70 procentų, o iki vaikui sueis 2 metai – 40 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Vaiko priežiūros išmokos dydis vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalį, laikotarpiu yra 70 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Įstatyme nustatyta, kad Ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo pajamas sudaro šiai draudimo rūšiai draudėjų ir apdraustųjų asmenų mokamos privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos, delspinigiai ir baudos. Ligos socialinio draudimo ir motinystės socialinio draudimo pajamų dalį gali sudaryti lėšos, skirtos iš socialinio draudimo rezervinio fondo Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų  nustatyta tvarka.

 

Išmokų vaikams įstatyme – naujos išmokų rūšys

Seimas priėmė Išmokų vaikams įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIIP-3267(2), kuriais nutarta nustatyti naujas išmokų rūšis – išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Už naujas nuostatas balsavo 86 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 21 parlamentaras.

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų, įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai arba, jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos bus skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieni metai.

Seimas taip pat įstatyme įtvirtino, kad kai vienu metu gims du vaikai, bus skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gims daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai bus didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Naujos nuostatos įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

LRS inf.