Antradienį Seimas patvirtino naują Darbo kodeksą, balsuodamas už kelis šimtus dokumento straipsnių. Dirbantiesiems keisis atostogų, atleidimo iš darbo, tokiu atveju mokamų kompensacijų tvarkos.

 

VŽ pateikia pagrindinius Darbo kodekso pakeitimus:

Atostogos
 
Įprastos metinės atostogos bus 20 darbo dienų, o ne 28 kalendorinės dienos.
 
Mamadieniai ir tėvadieniai
 
DK išliks nuostatos dėl vadinamųjų „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo.
 
Viršvalandžiai
 
Bus galima dirbti ne daugiau kaip 180 val. viršvalandžių per metus, t.y. 60 val. daugiau nei dabar. Tačiau kolektyvinėje sutartyje galėtų būti susitarta ir dėl ilgesnės jų trukmės.  Už viršvalandžius darbdavys atsiskaitytų arba pinigais, arba atostogomis, ko dabar nėra.
 
Terminuotos sutartys
 
Terminuotas darbo sutartis nuolatiniam darbui leisti sudaryti net ir tada, jeigu dėl to darbuotojai ir darbdaviai nesusitars kolektyvinėje sutartyje. Tokių sutarčių ateityje negalės būti daugiau kaip 20% visų darbdavio sutarčių.
 
Išeitinės
 
Darbdavys, savo iniciatyva atleisdamas vienerius ar daugiau metų vienoje vietoje dirbusį asmenį, privalės jam skirti dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Jeigu dirbta iki vienerių metų, išmoka turėtų siekti pusės darbo užmokesčio dydį.
Labai ilgai vienoje vietoje – po 5 ir daugiau metų – dirbusiems asmenims numatyta papildomai mokėti kompensacijas iš specialiai sukurto Ilgalaikio darbo išmokų fondo, kuris bus suformuotas iš darbdavių įmokų, atitinkamai mažinant jų įmokas į „Sodrą“.
 
Atleidimas
 
Kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbuotojas turės būti įspėjamas prieš vieną mėnesį iki atleidimo, o išdirbus trumpiau negu vienerius metus, – prieš dvi savaites. Šie terminai bus dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 m. ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 m., trigubinami – jei iki senatvės pensijos lieka mažiau kaip 2 m., taip pat neįgaliesiems.

 
Nėščiosios atleidimas
 
Darbo sutartis „su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn. gali būti nutraukta šalių susitarimu“. Be to, DK nustatys, kad „nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn., darbdavys negalės įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį kitais pagrindais“.
 
„Tuščios“ sutartys

Naujasis DK įpareigos tokias „tuščias darbo sutartis“ turinčius darbuotojus atlikti numatytąsias funkcijas „darbdavio kvietimu“, o darbdavys savo ruožtu įpareigojamas sumokėti darbuotojui už jo atliktą darbą. Minimali trukmė, kurią turės išdirbti tokią sutartį pasirašęs darbuotojas – 8 val. per mėnesį. Jeigu negaus darbdavio kvietimo, jam turės būti sumokėtas atlyginimas už 8 darbo valandų darbą.

 
9 rūšių sutartys
 
Numatytos devynios skirtingos darbo sutarčių rūšys: įtvirtintos laikinosios, projektinio, darbo vietos dalijimosi, nenustatytos apimties, pameistrystės darbo, darbo keliems darbdaviams sutartys ir kt. Išliks sezoninės darbo sutartys, tačiau atsisakyta trumpalaikių darbo sutarčių.
 
Darbo tarybos
 
Dabar darbo tarybos kolektyvuose, kur nėra profesinių sąjungų, yra tarpininkės tarp darbuotojų ir darbdavio. Dabar jos formuojamos savanoriškumo principu arba susitarus darbdaviams ir darbuotojų atstovams, bet ateityje DK reikalaus būtinai steigti darbo tarybas tuose kolektyvuose, kur profsąjungų nėra.