LPSK VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Dėl Ministro pirmininko spaudimo LR Seimo nariams

Vilnius, 2016 06 20

Birželio 21 d. LR Seimo plenariniame posėdyje bus pradedama balsuoti dėl LR Darbo kodekso ir lydinčiųjų dokumentų įsigaliojimo ir įgyvendinimo projekto priėmimo, kuris palies apie 2 mln. Lietuvos piliečių.

Protestuojame prieš Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus daromą spaudimą Seimo nariams plenarinio posėdžio metu vėl grįžti prie pirminio LR Vyriausybės pateikto Socialinio modelio projekto. Tokie pasisakymai rodo, kad premjeras ne tik nesiskaito su  socialiniais partneriais, bet negerbia ir LR Seimo narių, kurie nuo lapkričio mėnesio dirbo prie šio projekto, taisydami brangiai kainavusias Vyriausybės ir projekto rengėjų  klaidas.

Profesinių sąjungų ir LR Prezidentės nuomonės sutampa, kad skuboti, nesubalansuoti ir socialiai neatsakingi sprendimai yra žalingi mūsų valstybės ateičiai.