Įmonė ar įstaiga joje veikiančiai profesinei sąjungai turi teikti visą informaciją, susijusią su darbuotojų darbo sąlygomis, apmokėjimu, darbo krūviu ir pan. Ši informacija negali būti laikoma komercine paslaptimi, – tai dar kartą patvirtino Klaipėdos apygardos teismas, skelbdamas nutartį byloje tarp transporto įmonės UAB „Danbalttrans” ir Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga”, kurios padalinys veikia šioje bendrovėje.

Kaip ir pirmos instancijos teismui, taip ir apeliacinei instancijai nekilo klausimų ar įmonė turi teikti profsąjungai informaciją apie savo veiklą, darbo užmokestį ir pan. Teisminėje praktikoje jau ne kartą yra patvirtinta, kad profesinės sąjungos tokią teisę tikrai turi. Vis dėl to Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis pastebi, kad profsąjungai siekiant gauti iš darbdavio su darbuotojais susijusią informaciją, labai dažnai prireikia kreiptis į teismą.

„Darbdaviai dažnai arba nežino, kad turi tokią pareigą, arba galvoja, kad jiems tai dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalioja. Šiuo atveju įmonė darbuotojų darbo užmokestį kažkodėl laikė komercine paslaptimi, kitais atvejais ginčijamas pats profesinės sąjungos įsisteigimo faktas, reprezentatyvumas ir pan. Keista, bet šios pozicijos valstybinių įstaigų vadova laikosi taip pat dažnai kaip ir „uab’ų”. Tačiau pažiūrėjus į teisminę praktiką aiškiai matosi, kad jokių išimčių čia nėra: jei įmonėje įsikūrė profesinė sąjunga, darbdavys privalo jai teikti informaciją“ – sako LPS „Sandrauga“ pirmininkas.

Panašios pozicijos laikėsi ir Klaipėdos apygardos teismas, savo – neskundžiamoje – nutartyje pažymėjęs, kad profesinės sąjungos atstovauja ne tik savo nariams, bet ir visiems darbuotojams. Todėl darbdavys, gavęs rašytinį prašymą, privalo suteikti visą informaciją, kuri yra susijusi su darbuotojais, jų darbo, socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis.

Šią informaciją paskelbė Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga” pirmininkas.

Papildomi šaltiniai – Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis

 

 

PN inf.