Vienas iš pagrindinių aspektų, gerinančių bet kurios organizacijos veiklos efektyvumą – dalyvavimas ir narystė organizacijoje. Taip, tai tiesa. 

Nuo to, kaip žmonės suvokia pilietiškumo svarbą, galimybę jungtis į interesų grupes ir ginti savo teises, priklauso ir profesinių sąjungų statusas. 

Tačiau ar tik nuo to???

Siekiant visapusiškai garantuoti asmens, darbo teisinių santykių dalyvio gerovę, valstybė privalo kontroliuoti šią teisinių santykių sritį, nustatydama tam tikrus principus ir padėdama šiuos principus įgyvendinančioms institucijoms.

Tačiau, respondentų nuomone, valstybė to nedaro pakankamai gerai, ir kaip vieną iš svarbiausių profesinių sąjungų neefektyvumo rodiklių jie įvardija žemą valstybės paramą (48,3%), likusioji didžioji dalis teigia, jog profesinėms sąjungoms trūksta organizuotumo (27,6%) bei stipresnių viešųjų ryšių (10,3%).

Tarp profsąjungų ir valdančiųjų turi vykti stiprus socialinis dialogas, keliami normalūs reikalavimai, remiamasi turi būti ne emocijomis, o skaičiais.

Tačiau tam subrendusios turi būti abi pusės.

Profesinės sąjungos įrodė, jog yra pasiruošusios derėtis, kalbėtis ir derinti interesus, tam, kad būtų sukurta gerovė visiems Lietuvos piliečiams.

 

Tačiau ar tam subrendusi mūsų valdžia pamatysime jau birželio 16 d. prie LR Seimo. Ateik ir padėk nuspręst.