Europos Sąjungos žemės ūkį, ypač pieno sektorių, krečiant seniai regėto masto krizei, Europos Parlamento Žaliųjų/Laisvojo aljanso frakcijos darbo grupė, vadovaujama Lietuvos atstovo Bronio Ropės, parengė priemonių ir rekomendacijų paketą, skirtą padėti šimtams tūkstančių ant bankroto ribos balansuojančių Europos pieno ūkių.

Šis priemonių rinkinys, suformuluotas konsultuojantis taip pat ir su Lietuvos pieno gamintojais, akcentuoja, jog dabartinę pieno krizę sukėlė nevaldoma pieno gamyba bei perprodukcija, o ją dar labiau apsunkino produktų realizavimo rinkų stygius.

Susidariusiai pieno rinkos krizei spręsti B. Ropės vadovaujama darbo grupė siūlo paketą ilgalaikių ir trumpalaikių priemonių. Ilgalaikės priemonės apima 1984-2015 m. veikusios pieno gamybos kvotų sistemos atkūrimą, privalomų pieno gamybos kvotų atstatymą remiantis 2012-2015 m. gamybos rodikliais bei kitas pieno rinkos valdymo priemones. B. Ropė pabrėžia, jog lygiagrečiai su naujų rinkų pieno produktams paieška, Europos Sąjunga privalo peržvelgti ir optimaliai išnaudoti mokios bei patikimos, politiniams vėjams atsparios vidaus rinkos galimybes. Kaip akcentuoja B. Ropė, vidaus rinka yra stabili, pasitikinti savo produkcijos kokybe bei įpratusi prie gamintojų siūlomo skonio. Atitinkamai Europos Komisija raginama efektyviau išnaudoti ES vidaus rinkos galimybes, taip užtikrinant Europos pieno sektoriaus stabilumą ilguoju laikotarpiu, galimybę pienininkyste užsiimantiems ūkininkams gauti deramas pajamas.

Kartu Žalieji siūlo trumpalaikių priemonių paketą, kurios turėtų palengvinti dabartinę padėtį bei palengvinti šimtų tūkstančių Europos pieno ūkininkų situaciją. Šios priemonės apima sukauptų pieno produktų intervencinių atsargų panaudojimą socialinės pagalbos ir humanitariniams tikslams, pvz., per pagalbos maistu programą ar pagalbos pabėgėliams programas.

Ne mažiau svarbu, anot B. Ropės, užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas visų valstybių narių pieno gamintojams. Šiuo metu, net ir praėjus dvylikai narystės Europos Sąjungoje metų, Lietuvos, kaip ir daugelio kitų po 2004 m. į ES įstojusių valstybių narių ūkininkai gauna tiesiogines išmokas, siekiančias tik kiek daugiau nei pusę jų kolegų senosiose valstybėse narėse gaunamos analogiškos paramos. Spartų tiesioginių išmokų suvienodinimą B. Ropė įvaidija kaip esminę sąžiningos konkurencijos Europos pieno sektoriuje užtikrinimo sąlygą. „Esu maloniai nustebęs“, – pažymi europarlamentaras, – „kaip teigiamai mano siūlymus harmonizuoti tiesiogines išmokas priima ir palaiko kolegos net ir iš Vakarų Europos šalių. Tai leidžia tikėtis spartesnio vieningos Europos Parlamento pozicijos šiuo klausimu susiformavimo ir svaraus nurodymo Europos Komisijai nedelsiant spręsti šį klausimą“.

Pasiūlymas B. Ropei vadovauti pieno krizės sprendimui skirto priemonių rinkinio rengimui kilo po B. Ropės iniciatyva surengto šių metų balandžio pabaigoje Žaliųjų / ELA frakcijos bendrapirmininkės Rebekos Harms (Rebecca Harms) vizito Lietuvoje, susitikimų su Lietuvos pieno gamintojais, ūkininkais.

Daugiau informacijos:
Europos Parlamento narys Bronis Ropė
Mob.: +370 686 41744