Birželio 1 ir 3 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) toliau svarstė socialinio modelio įstatymų projektus bei Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3234(3). Komitete po svarstymo pritarta vienam iš pagrindinių socialinį draudimą reglamentuojančių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3235(2).

Projekte siūloma išplėsti savarankiškai dirbančių asmenų socialinį draudimą, statutinius pareigūnus pilna apimtimi įtraukti į socialinio draudimo sistemą; nustatyti, kad tantjemų gavėjai bei mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariais, mokėtų socialinio raudimo įmokas pensijai nuo gaunamų pajamų; terminuotoms darbo sutartims nedarbo draudimo įmokos tarifą, nustatytą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu, didinti du kartus; sudaryti prielaidas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto stabilumui užtikrinti, įsteigiant socialinio draudimo rezervinį fondą ir kt.

Komitete nepritarta valstybinio socialinio draudimo įmokų ,,lubų“ nustatymui, nes dėl jų įvedimo sumažėtų Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų pajamos, o pajamų praradimams padengti nenumatyti finansavimo šaltiniai.

SRDK toliau tęs Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3239 ir jo lydimųjų įstatymų projektų svarstymą.

Kitas komiteto posėdis vyks birželio 8 d. (posėdžio darbotvarkė).

 

LRS.lt inf.